Obsługa celna
Obsługa celna

OBSLUGA CELNA


Czym jest agencja celna?

Agencja celna powstała w wyniku nowelizacji Kodeksu celnego z 1991r. Agencja celna jest często mylona z Urzędem celnym. Warto zaznaczyć, że agencja celna jest instytucją typowo usługową, która zajmuje się pośredniczeniem między podmiotami gospodarczymi. Agencja współpracuje z firmami, które dokonują przywozu towarów i wywozu towarów z Polski. Pełni również funkcję pośrednika we wszystkich działaniach związanych z administracja celną.

Funkcje agencji celnej

Do czego jest potrzebna agencja celna? Czy wszyscy, którzy dokonują przewozu lub wywozu towarów poza Polskę, powinni skorzystać z jej usług? Warto podkreślić, że agencja pełni wiele funkcji. Jest to instytucja handlowa, nie państwowa, która współpracuje z Urzędem Celnym.

Co robi agencja?

 • jest pośrednikiem między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym,
 • zajmuje się przygotowywaniem wszelkich formalności celnych,
 • zapewnia przeładunek, magazyn, logistykę,
 • agencja celna dokonuje zgłoszeń celnych,
 • przygotowuje dokumentacji związaną z odprawami eksportowymi lub importowymi,
 • opracowuje deklaracje związane z podatkiem akcyzowym,
 • agencja celna sprawdza czy przewożone towary posiadają druki znaków CE,
 • oblicza kwoty należności przywozowych i wywozowych,
 • pomaga wypełnić deklaracje INTRASTAT dotyczące ewidencji obrotów
 • handlowych między krajami Wspólnoty.

Agencja celna jest reprezentantem importera. Zajmuje się zarówno obrotem towarów z krajów Unii jak i poza nią.

Czym jest skład celny?

Według definicji składem celnym nazywamy każde miejsce, które zostało uznane przez organ celny i podlegające jego kontroli. W takim miejscu jak skład celny, mogą być przechowywane towary zgodnie z ustalonymi warunkami. Warunki te są zapisane w art. 98 ust.2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Co umożliwia skład celny?

 • Składowanie towarów z zagranicy bez potrzeby płacenia należności celno-podatkowych (VAT i cło),
 • odsunięcie w czasie płacenia należności celnych nas towary w związku z ich przewozem aż do momentu gdy będą wprowadzone na teren kraju,
 • sprowadzenie towaru i możliwość spokojnego ubiegania się o dokumenty potrzebne do jego wprowadzenia ,
 • wywóz towarów bez potrzeby płacenia cła i podatku VAT przy jego wcześniejszym przywozie

Skład celny i agencja celna to narzędzia, które umożliwiają sprawny i skuteczny wywóz i przywóz towarów do lub z Polski. Pomagają załatwić wszelkie czynności formalne, przez co przedsiębiorca nie traci czasu na procedury i może się zająć innymi ważnymi sprawami.

Obsługa celna w Mark-net

Mark-net oferuje kompleksową obsługę celną. W skład tej usługi wchodzi:

 • zabezpieczenie generalne należności celnych (jako skład celny)

  Co to oznacza? Oznacza to możliwość odroczenia płatności i dopuszczenia do obrotu towarów.

 • gwarancja tranzytowa WPT , działamy w NCTS – procedura uproszczona,

  Umożliwia ona przewóz towarów na obszarze UE z dowolnego urzędu celnego wyjścia do dowolnego urzędu celnego przeznaczenia.

 • przygotowanie i obsługa deklaracji INTRASTAT,

  W skład tej usługi wchodzi składanie deklaracji do Urzędu Celnego dla przesyłek wożonych za pośrednictwem firmy Mark-net, jak i dostaw obsługiwanych przez innych operatorów. Składamy deklaracje do Izb Celnych znajdujących się na terenie całej Polski

 • import towarów z krajów trzecich,

 • eksport towarów poza UE,

 • skład celny,

  Prowadzimy księgi magazynowe, składowe, kartoteki, rozliczenia miesięczne i pełną obsługę celną,

 • jesteśmy przedstawicielami spraw klientów w Urzędzie Celnym,

  informujemy klientów we wszystkich kwestiach związanych z obrotem towarów zagranicą,

Firma Mark-net świadczy usługi zarówno z zakresu usług agencji celnej jak i składu celnego. Dobieramy usługi indywidualnie do każdego klienta, wskazując najlepsze rozwiązania. Zapraszamy- rozsądne ceny i wysoka jakość świadczonych usług gwarantowane.