Magazynowanie
Usługi magazynowe

MAGAZYNOWANIE


Magazynowanie to jedna z podstawowych funkcji składu celnego. Jest to bardzo korzystna usługa dla wszystkich sprowadzających lub wywożących towary z kraju. Dlaczego?

Zalety magazynowania


  • skład celny pozwala na magazynowanie towarów, co powodujezamrożenie opłat celnych związanych z wywozem lub przywozem,

  • magazynowanie to zatem procedura gospodarcza, która umożliwia operacje handlowe towarem bez konieczności natychmiastowych opłat,

  • możliwość magazynowania ratuje wielu przedsiębiorców przed stratami w wypadku spadku cen czy kryzysu w danej branży,

  • magazynowanie towarów jest korzystne:

    W momencie kupna ich po najlepszej cenie jaka się trafia na rynku zagranicznym, a następnie sprzedaży gdy popyt na rynku krajowym wzrasta. Czasem lepiej kupić wcześniej towar, zmagazynować go w składzie celnym i poczekać na popyt.

2000 tysięcy m² powierchni magazynowej


w tym:

  • 1000 m² jest przeznaczona na składowanie towarów w składzie celnym.

Zapewniamy bezpieczeństwo oraz pełną kontrolę złożonego towaru od przyjęcia aż do załadunku i wystawienia odpowiednich dokumentów celnych dla przyjeżdżających-wyjeżdzających ciężarówek.